Komu opłaca się intercyza?

Jak prowadzić ślubnego bloga
Jak przygotować ślub i opowiedzieć o nim online
9 listopada 2020
medycyna estetyczna przed ślubem
Medycyna estetyczna przed ślubem
4 grudnia 2020

Czy podpisać intercyzę

Intercyza często przywołuje mało romantyczne skojarzenia. Dla wielu par może być jednak skutecznym sposobem na zabezpieczenie interesów, zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawdź, jakie możliwości prawne daje zawarcie majątkowej umowy ślubnej.

 

Podpisanie intercyzy nie musi oznaczać, że małżonkowie nie będą mieli żadnego wspólnego majątku. Mogą zdecydować się na wyłączenie ze wspólnego stanu posiadania, np. tylko poszczególnych nieruchomości. Gdy takich zastrzeżeń nie ma – wtedy mówimy o pełnej rozdzielności majątkowej. W tej sytuacji mąż i żona pracują na własne konto. Mogą być oczywiście współwłaścicielami określonych przedmiotów na mocy ogólnych przepisów prawa cywilnego. Warto wiedzieć, że nawet bez intercyzy tytuł własności do niektórych rzeczy lub nieruchomości ma czasami tylko jedna strona.

 

Moje, twoje czy  nasze

Do wspólnego majątku nie zaliczamy bowiem środków pieniężnych lub przedmiotów, które zostały zgromadzone przed zawarciem małżeństwa. Niezależnie także, czy obowiązuje rozdzielność majątkowa, otrzymane darowizny, spadki, stają się własnością tylko obdarowanego.

Umowy przedślubne nie zawsze wprowadzają rozdzielność majątkową. Czasem wprost przeciwnie ustalają rozszerzoną własność. W tym przypadku np. mieszkanie, które zostało wniesione w posagu, staje się wspólne. Zanim zapadną więc decyzje dotyczące finansowego funkcjonowania małżeństwa, warto poznać wady i zalety określonych rozwiązań prawnych.

 

Razem czy osobno

Najczęściej umowa małżeńska podpisywana jest dla wprowadzenia rozdzielności majątkowej, a nie jej rozszerzenia. Motywacje wynikają choćby z przezornej kalkulacji, by dobra jednego z małżonków stanowiły zabezpieczenie, gdy drugi ponosi ryzyko np. w prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli bowiem nie obowiązuje intercyza to w przypadku bankructwa, wierzyciele mogą odzyskiwać należności ze wspólnego majątku rodzinnego. Po wprowadzeniu rozdzielności, majątek drugiej strony nie podlega tym roszczeniom. Za długi małżonkowie nie odpowiadają wspólnie. Mogą także zaciągać kredyty bez zgody partnera, którą wymagają banki, gdy nie ma podpisanej intercyzy. Jeśli bowiem pożyczka została udzielona bez wiedzy i zgody małżonka, dłużnik odpowiada tylko majątkiem osobistym. Warto wiedzieć też, że gdy nie ma intercyzy, małżonkowie są obarczeni spłatą zobowiązań, na które nie zawsze wyrazili zgodę. Dotyczy to kredytów i pożyczek zaciąganych na zaspokojenie bieżących potrzeb rodziny, np. opłacenia rachunków, zakupu żywności czy innych niezbędnych środków do codziennego życia.

 

Słabe strony intercyzy

Obowiązywanie rozdzielności majątkowej daje więc każdej ze stron niezależność finansową, czego przykładem jest swoboda w zaciąganiu pożyczek. Jednak wiąże się także z brakiem pewnych przywilejów, które mają małżonkowie. Przede wszystkim po ustanowieniu rozdzielności majątkowej nie mogą rozliczać się wspólnie z urzędem skarbowym. Jeśli jeden z małżonków zarabia znaczne kwoty, a drugi ma mniejsze przychody, wtedy razem nie obniżą wysokości płaconego podatku w ramach niższego progu podatkowego. Przy samodzielnym rozliczeniu osoba z wyższymi dochodami trafi automatycznie w wyższy próg podatkowy. W sytuacji istnienia rozdzielności majątkowej trzeba też pamiętać, że wzajemne przelewy na rachunek męża lub żony, jeśli są to odpowiednio wysokie kwoty, stają się darowiznami. Należy zgłosić je do Urzędu Skarbowego w ciągu sześciu miesięcy, aby nie zapłacić wymaganego podatku. Podobnie będzie w przypadku darowania wartościowych rzeczy, np. samochodu. Gdy półroczny termin zostanie przekroczony, trzeba zapłacić podatek zgodnie z obowiązującą stawką.

 

Kiedy podpisać intercyzę?

Narzeczeni, którzy uznają, że zawarcie intercyzy jest w ich sytuacji korzystne, muszą dopełnić istotnych formalności. Umowę należy podpisać u notariusza, co wiąże się z uiszczeniem wymaganych opłat. Można to uczynić nie tylko przed ślubem, ale także w trakcie trwania małżeństwa. Umowa obowiązuje od dnia podpisania. Prawo nie działa wstecz. Intercyzę w każdym momencie można odwołać, także na drodze notarialnej.

Wspólne życie wymaga podejmowania trudnych decyzji. Często już na etapie przygotowań do ślubu para młoda ma przed sobą poważne dylematy. Dobrze więc, aby mogła w spokoju rozważyć wszystkie argumenty „za” i „przeciw”, a zorganizowanie przyjęcia weselnego oddała w ręce fachowców z agencji ślubnej.

Komentarze są wyłączone.